Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/pensiu20/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Politica de confidentialitate - Pensiunea Eden
004 0747 88 75 77.
 1. CINE SUNTEM?

Intreprinderea individuala” PATITU MARIA”, C.U.I.: 39608462, Reg. Com.: F3 / 687 / 2018,  cu sediul in Str. Negru Vodă nr. 153, localitatea Curtea de Argeș, 115300, Jud. Argeș, telefon: 004 0747 88 75 77, Whatsapp: 004 0747 88 75 77, E-mail: patitumariana@yahoo.com, este proprietarul web site-ului  https://pensiuneaeden-ag.ro   („Website-ul”).

Potrivit  normelor legale incidente,  intreprinderea individuala  PATITU MARIA are calitatea de operator de date cu caracter personal și respectă confidențialitatea datelor utilizatorilor website-ului, în calitate de persoane vizate.

Datele de identificare ale operatorului de date cu caracter personal II” PATITU MARIA ” sunt următoarele  :

C.U.I.: 39608462.

Reg. Com.: F3 / 687 / 2018.

sediul in Str. Negru Vodă nr. 153, localitatea Curtea de Argeș, 115300, Jud. Argeș, telefon: 004 0747 88 75 77, Whatsapp: 004 0747 88 75 77.

E-mail: patitumariana@yahoo.com.

Web site https://pensiuneaeden-ag.ro.           

Pentru a asigura respectarea drepturilor voastre, ca utilizatori ai website-ului („Utilizatori”),pentru protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție,  in acord cu legislația română incidentă, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul” sau „GDPR”).

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) și Politica privind fisierele tip Cookie, întrucât relația dintre Utilizatori și   II PATITU MARIA este  reglementată de aceste proceduri, precum și de dispoziții legale adoptate la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul   (UE) 2017/679 ,  I.I. PATITU MARIA   prelucreaza datele personale în condiții de siguranță,numai pentru scopurile mentionat și in acord cu temeiurile specificate.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care poate conduce la identificarea voastra, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea voastră fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Intreprinderea individuala” PATITU MARIA   implementeaza măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului vostru la protecția datelor cu caracter personal, iar Politica de Confidențialitate reprezintă notificarea stabilită de art. 13 și art. 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele voastre cu caracter personal, modalitatea  în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile pe cate le veti exercita,  în legătură cu această colectare de date.

În măsura în care aveți  nelamuriri sau anumite cereri, vă invităm să ne contactați la adresa de e-mail   patitumariana@yahoo.com  .

2.CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE ÎN   BAZA CARORA   Intreprinderea individuala” PATITU MARIA  PRELUCREAZĂ DATELE VOASTRE PERSONALE?

            Intreprinderea individuala” PATITU MARIA    va prelucra datele voastre personale în următoarele scopuri:

 1. pentru a realiza interactiunea cu voi și pentru a vă răspunde întrebărilor și cererilor pe care le-ati inaintat;
 2. pentru procesarea și executarea rezervarilor, pentru prestarea serviciilor,pentru a emite facturi pentru  serviciile achiziționate, pentru  soluționarea oricăror probleme privind acestea;
 3. pentru a oferi și  aduce imbunătățiri serviciilor  pe care le oferim și  trăsăturilor web-site-ului https://pensiuneaeden-ag.ro  – vă rugăm să studiați și Politica privind fisierele tip Cookie;
 4. pentru a identifica sau a  indeparta probleme tehnice;
 5. pentru a respecta intocmai  legislația aplicabilă;
 6. pentru prevenirea  infrațiunilor și apărarea împotriva atacurilor cibernetice;
 7. pentru marketing direct, scopuri statistice, monitorizarea traficului pe website și a istoricului accesărilor acestuia (doar dacă va exprimati consimțământul prealabil și totodată aveți dreptul de a obține intervenție umană din partea  Intreprinderii individuale” PATITU MARIA , de a vă exprima  optiunea și de a contesta decizia);

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în  folosirea datelor cu caracter personal pentru a evalua  si analiza anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța realizata  la locul de muncă, situația financiara, starea de  sănătate, opțiunile personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările pe care aceasta le efectueaza.

Prin urmare, crearea de profiluri înseamnă  procesul de colectare  de informații despre o persoană și evaluarea tiparelor de comportament,pentru a o plasa într-o anumită categorie în scopul analizei și/sau prezicerii intereselor și comportamentului persoanei respective.
Nu realizam astfel de profile.

               h)pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime .

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor sunt următoarele:

 1. incheierea  contractului de prestarii servicii  dintre   intreprinderea individuala  PATITU MARIA și voi sau realizarea demersurilor   anterioare si ulterioare încheierii contractului;
 2. în temeiul consimțământului vostru ,pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Prelucrarea datelor, în temeiul consimțământului vostru ,se va realiza numai pentru scopurile pentru care v-ați  exprimat   acordul de vointa,aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricand, precum și celelalte drepturi prevăzute în această Politică de Confidențialitate.
Pentru evitarea oricărei neintelegeri, consimțământul vostru exprimat pentru încheierea contractului de prestari servicii  cu  intreprinderea individuala  PATITU MARIA este diferit de consimțământul dat pentru prelucrarea datelor – temeiurile prevăzute la lit. (i) și (ii) de mai sus sunt diferite.

 1. prelucrarea este necesară pentru respectarea si realizarea  unei obligații legale impusă în sarcina noastra exemplu, în următoarele domenii:
 • realizarea procesului de arhivare a documentelor și informațiilor;
 • realizarea activităților de  contabilităte, precum și a obligații fiscale;
 • intocmirea unor raportare și oferirea unor  informații către autorități și/sau instituții sau alte organisme publice;
 1.  respectarea oricaror dispoziții legale aplicabile, de catre  intreprinderea individuala  PATITU MARIA.

prelucrarea este necesară pentru  a fi realizat interesul legitim al I.I.PATITU MARIA – în următoarele scopuri:

 • exercitarea și  protejarea drepturilor și intereselor legitime ale noastre.
 • asigurarea funcționalității  tehnice a website-ului și unei experiențe cât mai bune a utilizatorilor, inclusiv prevenirea infracțiunilor , asigurarea securității tehnice a website-ului, identificarea unor deficiențe.
  Intreprinderea individuala PATITU MARIA nu va proceda la prelucrarea datele voastre,în acest scop,dacă drepturile și interesele voastre legitime prevalează asupra interesului legitim al nostru.
 1. prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale voastre sau ale altei persoane.
 1. CARE SUNT DATELE PERSONALE PE CARE LE VOM PRELUCRA?

Intreprinderea individuala  PATITU MARIA infăptuiește următoarele operațiuni de prelucrare a datelor: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și transmiterea către terți.

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt cele obținute de la voi , in mod direct, prin intermediul fisierelor tip Cookie sau prin intermediul rețelelor de sociale „Facebook”/ INSTAGRAM/etc. sau altor site-uri , după cum este descris mai jos.

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre.

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 1. a) date necesare pentru efectuare rezervărilor (de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon);
 2. b) datele aferente fișei de sosire-plecare, solicitate în baza legislației naționale (de exemplu, cetățenie, adresă, data nașterii);
 3. c) datele cardului bancar (tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
 4. d) informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cerințe speciale, preferințe;
 5. e) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;
 6. f) datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter;
 7. g) informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare;
 8. h) date colectate din cardurile de acces (ora intrării și ieșirii);
 9. i) informații colectate de către diverși parteneri contractuali (agenții de turism, organizatori de evenimente) și transmise către noi (rooming list, lista invitați evenimente);
 10. j) date necesare furnizării unor servicii adiționale, după caz;
 11. k) recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;
 12. l) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspeților.

Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre

Colectăm numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate.
De asemenea, camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor .

Veti putea  divulga datele voastre personale:

 1. atunci când  completati formularul de pe website si accesati site-ul:
 1. date pe care le procesăm: e-mail sau nume de utilizator sau datele afișate pe rețeaua sociala „Facebook/INSTAGRAM  si alte retele de socializare” ;

Cele mai multe informații le  obtinem , in mod direct, de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site).

Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme).

 1.  II PATITU MARIA oferă posibilitatea Utilizatorilor  de a completa formularul de pe site.
 1. scop: efectuarea rezervarii
 2. d .temei: realizarea demersurilor prealabile încheierii contractului, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) din GDPR;

Nu sunteți obligați să  divulgați aceste date personale, însă dacă nu furnizați aceste date , intreprinderea individuala  PATITU MARIA nu va putea accepta solicitarea dvs, in vederea rezervarii.

Cu toate acestea, veți putea solicita efectuarea rezervarii si prin intermediul altor modalități de comunicare: telefon.

II.atunci când faceți o rezervare,fie prin intermediul site-ului, prin formular,  fie prin telefon:

a)date pe care le prelucrăm: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa ,informațiile legate de facturare, metodele folosite pentru a efectua o plată, datele cardului bancar, alte detalii necesare pentru a efectua o plată;

b)scop:  executarea  solicitarilor primite, facturare, soluționarea oricăror probleme privind  serviciile achizitonate;

c)temei: executarea contractului de  prestari servicii dintre intreprinderea individuala  PATITU MARIA   și voi sau realizarea demersurilor prealabile încheierii contractului, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) din GDPR;

d)transfer către destinatari: în scopul executării contractului cu voi – vom dezvălui datele voastre următorilor destinatari: partenerii și noștri, furnizorii de servicii, societati care ofera servicii in domeniu IT, securitate,societati care facilitateaza  plățile in spatiul virtual si alti profesionisti cu care incheiem contracte;

 1. e) durata de stocare: durata necesară executării contractului de prestari servicii.

III.atunci când ne contactați prin intermediul formularului de contact de pe Website sau prin telefon

a)date pe care le prelucrăm: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date pe care ni le furnizați voi direct;

b)scop: comunicarea cu voi și soluționarea cererilor/petițiilor formulate;

c)temei: interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Interesul legitim al  intreprinderii individuale  PATITU MARIA  pentru prelucrarea acestor date rezultă din interesul de a soluționa cererile/reclamațiile voastre și, astfel, de a asigura și de a crește gradul de satisfacție a clienților.

d)transfer către destinatari: după cum va fi cazul, vom transmite datele către: partenerii noștri (în calitate de persoane împuternicite, conform contractelor incheiate), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Poliție, Parchet  si alte institutii,  în scopul menționat mai sus;

Nu sunteți obligați să furnizați aceste date, însă dacă nu furnizați aceste .   Intreprinderea individuala  PATITU MARIA  nu va putea să dea curs  cererilor și reclamațiilor voastre

IV.Atunci când navigați pe Website vor fi prelucrate anumite date prin intermediul  fisierelor tip Cookie – vă rugăm să citiți Politica privind Cookies.

În funcție de tipurile de Cookies, poate fi necesar sau nu consimțământul vostru – vă rugăm să  lecturați Politica privind Cookies.

Pentru utilizarea fisierelor tip  Cookie care necesită consimțământul, în cazul în care nu vă exprimați acest consimțământ, acele fisiere tip  Cookie nu vor fi utilizate, fără consecințe negative în ceea ce vă privește.

 1. date pe care le prelucrăm prin intermediul  fisierelor tip Cookie în temeiul consimțământului vostru sunt următoarele: adresa IP, date de localizare geografică, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe Website;
 2. scop: luarea unor decizii automate,marketing direct,  scopuri statistice, monitorizarea traficului pe Website și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru Utilizator;
 3. temei: consimțământul vostru, conform articolului 6 alin. 1 lit. a) din GDPR;
 4. transfer către destinatari: nu vom transfera aceste date;
 5. durata de stocare: vă rugăm să studiați Politica privind Cookies.

Intreprinderea individuala  PATITU MARIA va prelucra datele în scopurile și respectand  temeiurile pentru care au fost colectate.

Cu toate acestea, pot exista situații în care anumite date să fie prelucrate pe baza altor temeiuri decât cele  precizate mai sus (spre exemplu, numele și prenumele vor fi prelucrate pentru  realizarea unei obligației legale a   PATITU MARIA, pentru efectuarea   contabilității), astfel cum este prevăzut în prezenta Politică de Confidențialitate.

            Intreprinderea individuala  PATITU MARIA nu va putea  prelucra categorii speciale de date cu caracter personal , adică date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe.

Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți.

 În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective.

Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

 1. ÎN CE CONDIȚII  VOM PRELUCRA DATELE PERSONALE ALE COPIILOR?

Intreprinderea individuala  PATITU MARIA prelucrează datele în temeiul consimțământului copilului,  nu vom prelucra date cu caracter personal ale  minorului numai dacă  acesta are cel puțin vârsta de 16 ani.

În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului  nostru, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

 1.  

ÎN CE CONDIȚII VOR FI TRANSFERATE DATELE DVS. PERSONALE?

În funcție de fiecare caz în parte, Intreprinderea individuala  PATITU MARIA va putea transfera datele voastre personale în următoarele condiții:

  1. Transfer în Spațiul Economic European
 1. în interesul vostru, în scopul executării contractului cu voi – vom dezvălui datele voastre următorilor destinatari: partenerii și subcontractanții noștri, furnizorii de servicii, precum producători, distribuitori, societăți care asigură servicii in domeniul IT,  societăți care ofera servicii de securitate, societăți care procesează plăți;
 2. dacă   intreprinderea individuala  PATITU MARIA are  indatoriri legale, în acest sens – spre exemplu, putem divulga date către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și alte autorități/ instituții care ni le solicită;
 3. în scopul exercitării sau apărării drepturilor și intereselor noastre legitime – spre exemplu, putem divulga date către avocați, contabili, experți si alti profesioniști;
 4. v-ati exprimat acordul, in acest sens (dacă este cazul).
  1. Transfer către țări terțe

Datele voastre pot fi transferate în țări terțe  ale partenerilor noștri.

Intreprinderea individuala PATITU MARIA se asigură că toți partenerii săi sunt supuși obligațiilor de securitate și confidențialitate.

Intreprinderea individuala  PATITU MARIA  pune în aplicare mijloacele pentru a asigura siguranța și confidențialitatea datelor voastre și asigură faptul că acest transfer respectă normele aplicabile: transferul către o țară care oferă un nivel suficient de protecție, semnarea clauzelor contractuale emise de Comisia Europeană sau orice alt mijloc adecvat pentru a garanta un nivel suficient de protecție.

De fiecare dată când vom transfera datele tale personale în afara SEE, ne vom asigura că există un nivel de protecția similar prin unul din următoarele mecanisme de salvgardare:

 • vom transfera datele tale personale către țări unde s-a demonstrat de către Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de siguranță pentru datele personale.
 • Pentru mai multe detalii, dați click aici

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

 • când apelăm la anumiți furnizori de servicii, vom putea folosi anumite modele de contracte furnizate și aprobate de Comisia Europeană care oferă datelor personale aceeași protecție pe care o au în Europa.
 • Pentru mai multe detalii, dați click aici

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail, dacă dorești mai multe informații despre mecanismul specific folosit de noi atunci când transferăm datele tale personale în afara SEE.

 1. PE CE PERIOADĂ VOR FI PRELUCRATE ȘI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Perioada de stocare

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. 

După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Următorul tabel vă explică perioada de stocare pentru diferite categorii de înregistrări.

Categoriile de date cu caracter personal

 

Perioada de

 stocare

Adresă de e-mail

Conținutul mesajelor

5 ani de la

ultima

 interacțiune cu

 noi

Datele necesare facturării (i.e. adresa, numele clientului, numele delegatului)

 

10 ani

conform

legislației

alte date cu caracter personal

 

5 ani

Pe scurt, vom păstra datele tale personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

 1. CARE SUNT DREPTURILE VOASTRE CU PRIVIRE LA DATELE VOASTRE CU CARACTER PERSONAL?

Aceste drepturi sunt urmatoarele, cu excepția cazului în care legea prevede altfel:

 1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi  relații privind activitățile de prelucrare efectuate de noi,conform  prezente Politici de Confidențialitate;
 2. dreptul de acces, care presupune dreptul de a solicita accesul la informațiile voastre personale și de a solicita anumite informații despre prelucrarea lor;

Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea voastră și de natura datei solicitate.

 1. dreptul de a solicita rectificarea, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de catre noi,  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
 2. dreptul de a solicita ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate și nu există alt temei juridic pentru a fi realizată o procedură de  prelucrare;
 • în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;
 • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să aibă intaietate;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate cu nesocotirea legii;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse, pentru a fi respectată o obligație legală.
 1. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, în măsura în care:
 • contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite efectuarea de verificari, in ce priveste  corectitudinea datelor prelucrate;
 • prelucrarea este realizată cu nesocotirea legii, iar voi vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar voi ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • vă opuneți prelucrării, pentru intervalul  în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra drepturilor voastre.

f.dreptul la portabilitate, respectiv:

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod  familiar și într-un format ușor de lecturat, precum și
 1. dreptul ca aceste date să fie transmise de către   noi,    catre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite  dispozițiile prevăzute de lege.

  Datele cu privire la care se aplică dreptul la portabilitate sunt fie cele obținute în temeiul consimțământului vostru, fie în temeiul unui contract încheiat cu   noi.

 2. dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazurilor în care noi putem demonstra că  invocăm motive legitime care justifică prelucrarea și care  au intaietate asupra intereselor, drepturilor și libertăților voastre sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 3. dreptul de a retrage consimțământul în orice moment,oricand, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; odată ce v-ați retras consimțământul, vom  proceda la ștergerea  datele voastre personale, cu excepția cazului în care acestea pot fi prelucrate sub forma unui  alt temei (spre exemplu, cerințe de stocare sau dacă este necesar pentru executarea contractului).
 4. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal    

Nume

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor

 cu Caracter Personal

Adresa

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon:

+40.318.059.211 sau +40.318.059.212

E-mail

anspdcp@dataprotection.ro

 1. dreptul de a va adresa   instanțelor judecătorești, în măsura în care considerați necesar.

Pentru exercitarea oricăror drepturi prevăzute mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei Politici de Confidențialitate, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: patitumariana@yahoo.com și vă vom răspunde  cat de repede posibil.

Perioada de timp: Vom incerca sa solutionam cererea ta in termen de 30 de zile.

Cu toate acestea, perioada poate fi prelungita din motive privind dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii.

Restrictionarea accesului: In anumite situatii, este posibil sa nu putem sa iti acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restrictii prevazute de lege.

Daca iti refuzam solicitarea de acces, iti vom comunica motivul refuzului.

Imposibilitatea identificarii: In unele cazuri, este posibil sa nu putem sa identificam datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate in cererea pe care ne-o transmiti. In astfel de cazuri, daca nu furnizezi informatii suplimentare care sa permita identificarea ta, nu vom fi in masura sa dam curs solicitarii de a exercita drepturile legale asa cum sunt descrise in aceasta sectiune.

Intreprinderea individuala  PATITU MARIA utilizează mijloace de stocare și securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor voastre în  securitate, în formă electronică și fizică pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării  deficitare, sau împotriva divulgării, modificării  abuzive și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.

 1. ACTUALIZĂRI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Intreprinderea individuala  PATITU MARIA  revizuiește in mod constant Politica de Confidențialitate și datele colectate, analizând în ce măsură  stocarea si păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor voastre legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către Intreprinderea individuala  PATITU MARIA

Vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate de pe Website pentru a vă informa cu privire la aspectele ținând de prelucrarea datelor voastre personale.

Este posibil să actualizăm ocazional această Politica de confidentialitate și te vom notifica prin intermediul   site-ului sau pe e-mail, despre cea mai recentă versiune.

Toate actualizările și modificările prezentei politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Chiar dacă nu primești o notificare, te încurajăm să accesezi și să citești periodic această  Politica de confidentialitate pentru a fi la curent cu ultimele versiuni.

Actualizat la data de 01.09.2022